Zuster Kathleen Kelly

Zuster Kathleen, geboren in 1927 in Chicago, trad in 1955 toe tot de Maryknoll Zusters en wijdde haar leven aan onderwijs en sociale rechtvaardigheid, voornamelijk in Nicaragua en later in de Verenigde Staten. Na haar opleiding in Adult Education werd ze uitgezonden naar Nicaragua, waar ze 23 jaar lang les gaf en betrokken was bij het vormen van sociale en religieuze leiders. Terug in de VS diende ze in een sociale dienstverlenende organisatie die Latijns-Amerikaanse vrouwen ondersteunde, waar ze 20 jaar lang werkte aan huisvesting en doorverwijzingen. Ze was ook actief betrokken bij sociale rechtvaardigheidskwesties. Na haar pensionering in 2014 ging ze terug naar het Sisters Center in New York. Zuster Kathleen’s leven is een voorbeeld van toewijding aan onderwijs en het verbeteren van het leven van anderen, vooral kwetsbare gemeenschappen.