VRAAG EN ANTWOORD

Veelgestelde vragen

  Betrouwbaarheid
 1. Is Maryknoll Zusters een betrouwbaar goed doel?
 2. Maryknoll Zusters is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is een instelling met een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende doelstelling die voldoet aan strikte voorwaarden en regels om deze status te verkrijgen en te behouden.

  De ANBI-status geeft aan dat Maryknoll Zusters voldoen aan de strikte eisen van de Belastingdienst op het gebied van goed bestuur en transparantie. Dit waarborgt dat de ontvangen donaties op een verantwoorde en efficiënte manier worden beheerd en besteed.

 3. Doneren aan Maryknoll Zusters

  DONEREN

 4. V. Op welke manier kan ik doneren aan de Maryknoll Zusters?
 5. A. Wat fijn dat u de Maryknoll Zusters wilt ondersteunen met een donatie.
  U kunt uw donatie op verschillende manieren overmaken:

  • Online via onze donatiepagina.
  • Telefonisch via ons secretariaat. De medewerker sluit een telefonische machtiging af en bevestigt de afspraak per post of e-mail. Ons secretariaat is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op 058 – 36 90 160.
  • Zelf overmaken via de bank: uw donatie kunt u overmaken op IBAN-bankrekeningnummer NL14 ABNA 0489 1175 70 ten name van Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus.

  Alvast bedankt voor uw donatie!

 6. V. Ik wil graag specifiek doneren aan projecten met kinderen. Kan dat?
 7. A. Ja, dat kan. U kunt uw donatie ook specifiek geven aan een project dat u aanspreekt. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat via telefoon of e-mail. Zij kunnen u hiermee verder helpen.

  Telefoon: 058 – 36 90 160, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mail: info@maryknollzusters.nl

 8. Werven

 9. V. Werven de Maryknoll Zusters nieuwe donateurs via post?
 10. A. Ja, de Maryknoll Zusters zijn voor hun financiën afhankelijk van de steun van donateurs. Daarom werven wij via verschillende kanalen, waaronder de post.

 11. V. Hoe komen jullie aan mijn adres?
 12. A. Wij sturen post naar mensen die ons in het verleden hebben gesteund. Bij het doen van de gift hebben wij ook uw adres meegekregen. Soms sturen wij ook post naar mensen die geen donateur van ons zijn. Hiervoor huren wij adresbestanden in via derde partijen. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact op met het secretariaat via telefoon of e-mail:

  Telefoon: 058 – 36 90 160, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mail: info@maryknollzusters.nl

 13. V. Werven de Maryknoll Zusters ook nieuwe donateurs per telefoon?
 14. A. Ja, de Maryknoll Zusters zijn voor hun financiën afhankelijk van de steun van donateurs. Daarom proberen wij via verschillende kanalen, waaronder de telefoon, te werven.

 15. V. Hoe komen jullie aan mijn telefoonnummer?
 16. A. Wij bellen alleen mensen die ons hebben gesteund. Waarschijnlijk hebben we bij het doen van de gift uw telefoonnummer gekregen. Het kan ook zijn dat we alleen uw adresgegevens hebben en uw telefoonnummer via externe bestanden daarbij hebben gematcht.

 17. V. Werft Maryknoll Zusters ook nieuwe donateurs via teams op straat of via een deur-aan-deurwerving?
 18. A. Nee, wij maken geen gebruik van straatwerving of deur-aan-deurwerving.

 19. V. Collecteert Maryknoll Zusters ook?
 20. A. Nee, wij collecteren niet.

 21. Nalaten

 22. V. Kan ik nalaten aan de Zusters?
 23. A. Ja, dat kan zeker. Het is goed om daarvoor zelf contact op te nemen met een notaris. Door na te laten aan de Zusters zorgt u ervoor dat hun goede werk door kan gaan. U helpt hiermee de allerarmsten, ook als u er niet meer bent. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met het secretariaat op via telefoon of e-mail.

  Telefoon: 058 – 36 90 160, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mail: info@maryknollzusters.nl

 24. V. Ik wil meer weten over nalaten aan de Maryknoll Zusters. Hebben jullie hier informatie over?
 25. A. Ja, wij hebben een brochure over nalaten. U kunt deze hier opvragen. Wilt u meer informatie over nalaten? Neem dan contact op met het secretariaat via telefoon of e-mail.

  Telefoon: 058 – 36 90 160, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mail: info@maryknollzusters.nl

 26. V. Wat is het verschil tussen een legaat en een erfenis?
 27. A. Bij een legaat wordt een schenking gedaan aan een goed doel (of een persoon) en die wordt pas na het overlijden van de schenker uitgekeerd. Een legaat is voor de wet een schuld op de erfenis en gaat eerst van de erfenis af. Bij een erfenis wordt het goede doel benoemd tot erfgenaam en deelt het (meestal) in gelijke delen met de overige erfgenamen. Een notaris kan u hier nog veel meer over vertellen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat via telefoon of e-mail.

  Telefoon: 058 – 36 90 160, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mail: info@maryknollzusters.nl

 28. ORGANISATIE

  Financiën

 29. V. Komt het geld goed terecht?
 30. A. De Zusters hebben een gelofte van armoede afgelegd. Zij krijgen geen salaris en hebben geen persoonlijke bezittingen. Het bestuur, de Zusters en de vrijwilligers werken zonder vergoeding. De kosten die de organisatie heeft, worden zo laag mogelijk gehouden. Hierdoor kunnen donaties zoveel mogelijk worden gebruikt voor het helpen van de allerarmsten in de wereld. Wilt u meer weten over de financiën? Klik dan hier voor ons jaarverslag Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail:

  Telefoon: 058 – 36 90 160, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mail: info@maryknollzusters.nl

 31. Bereikbaarheid

 32. V. Hoe kan ik jullie bereiken?
 33. A. U kunt ons op verschillende manier bereiken:

  Telefoon: 058 – 36 90 160, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mail: info@maryknollzusters.nl

  Post:
  Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus
  Postbus 880
  8901 BR Leeuwarden

 34. Statuten

 35. V. Waar kan ik jullie statuten vinden?
 36. A. Onze statuten staan hier.

 37. WIJZIGINGEN

  (Adres)wijziging doorgeven

 38. V. Waar kan ik een wijziging doorgeven, bijvoorbeeld mijn adres?
 39. A. Een adreswijziging kunt u doorgeven via een online formulier. Heeft u al eerder een adreswijziging doorgegeven, maar is er toch nog post bezorgd op het oude adres? Dan kon de wijziging niet meer op tijd verwerkt worden en heeft deze de selectie van de adressen voor de nieuwe mailing gekruist. Mocht dit een tweede keer voorkomen, neem dan contact met ons op: 058 – 36 90 160. Wij kunnen voor u controleren of de adreswijziging goed is verwerkt. U kunt ook uw adreswijziging doorgeven via de e-mail of telefoon.

  Telefoon: 058 – 36 90 160, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mail: info@maryknollzusters.nl

 40. Afmelden/afzeggen

 41. V. Hoe kan ik me afmelden voor ongewenste post?
 42. A. Als u geen post meer wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail of bel ons. Wij zorgen ervoor dat dit verwerkt wordt in onze administratie. Het is ook mogelijk om minder post te ontvangen, wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

  Telefoon: 058 – 36 90 160, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mail: info@maryknollzusters.nl

 43. V. Kan ik me afmelden voor ongewenste telefonische benadering?
 44. A. Ja, dat kan. Als u niet meer gebeld wilt worden, stuur ons dan een e-mail of bel ons. Wij zorgen ervoor dat dit verwerkt wordt in onze administratie.

  Telefoon: 058 – 36 90 160, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mail: info@maryknollzusters.nl

 45. V. Ik heb een klacht over een van uw fondsenwervende activiteiten. Waar kan ik terecht?
 46. A. Hartelijk dank dat u de moeite neemt om ons hiervan op de hoogte te brengen. Door uw bericht kunnen wij onze service en activiteiten verbeteren. U kunt contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

  Telefoon: 058 – 36 90 160, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mail: info@maryknollzusters.nl

 47. Overige vragen of opmerkingen

 48. V. Staat uw vraag hier niet tussen?
 49. A. Neem dan contact met ons op:

  Telefoon: 058-3690160 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 9:00 tot 17:00 uur)
  E-mail: info@maryknollzusters.nl (we mailen u terug binnen 2 werkdagen).