Doelen

De wereld een beetje beter maken

Onze Zusters helpen al sinds de oprichting in 1912 mensen in nood. Dat doen zij nog altijd met ziel en zaligheid. Wat dat betreft is er niets veranderd.

Toch is niet alles hetzelfde. De strijd tegen honger en ziekte duurt voort tot op de dag van vandaag. En ook onderwijs is en blijft hard nodig. Maar de Zusters zetten zich óók vol overtuiging in voor de problemen van deze tijd.

Mensenhandel. Milieuproblematiek. Problemen rondom immigratie. De roep om vrede. En de behoefte aan spiritualiteit en verzoening.

Wij gebruiken al onze kennis en talent om verbetering te brengen op al deze gebieden. Daarbij helpt het dat onze stichting ruim 100 jaar ervaring heeft met helpen!

Het kan jaren duren voordat er iets verbetert. Daarom blijven de Maryknoll Zusters als anderen allang zijn vertrokken. Wij blijven net zo lang als er hulp nodig is.

Vechten tegen armoede

Een derde van de wereld leeft in armoede. Een op de tien mensen kampt met extreme armoede en leeft van minder dan 2 euro per dag.

Gezondheidszorg geven

Arme gezinnen krijgen medicijnen van de Maryknoll Zusters. Ook geven de Zusters voorlichting over hygiëne en de verzorging van zieken.

Mensenhandel stoppen

De Maryknoll Zusters strijden al heel lang tegen mensenhandel. En ze willen een einde maken aan alle andere vormen van discriminatie en geweld.

Onderwijs voor de armen

Onze Zusters geven al meer dan 100 jaar onderwijs aan mensen in nood. Ze staan voor de klas in landen op bijna alle continenten.