Organisatie

Missie

De Maryknoll Zusters helpen arme mensen over de hele wereld. Omdat ze honger hebben. Ziek zijn. Of om een andere reden hulpbehoevend zijn.

Onze Zusters maken daarbij geen onderscheid. Culturele, sociale, religieuze, geografische of economische grenzen bestaan niet. Zij bieden hulp aan wie hulp nodig heeft. Vooral kwetsbare kinderen redden het niet alleen!

Inmiddels zetten de Zusters zich al meer dan honderd jaar in voor de medemens. Onze stichting is opgericht in 1912. Daarmee waren de Maryknoll Zusters de eerste groep van katholieke Zusters in de VS die hun leven wilden wijden aan missies overzee. Vandaag hebben we 280 Zusters uit 29 landen die dienen in 19 landen over de hele wereld.

Geschiedenis Maryknoll

Bij het woord terp denken we vooral aan ons eigen land. Maar diezelfde terp komt terug in de naam Maryknoll.

Video Maryknoll Zusters

In this video you can see how the Sisters started back then. But also how they keep up with the times!

Oprichter Zuster Mary

Ons verhaal begint bij deze ene vrouw. En haar vurige wens om mensen in nood bij te staan. Waar ook ter wereld.

Bestuur

Vier Zusters vormen de leiding van Maryknoll. Allemaal Zusters uit het veld die veel mensen hebben geholpen.