Zuster Jareen Aquino

Het was een poster van Maryknoll met veel kleuren, handen en een aardbol die haar aandacht trok. Ze ging op zoek naar meer informatie. De gedachte om als Zuster mensen in andere landen te helpen sprak haar erg aan.

Jareen besloot om Zuster Jareen te worden! Ze reisde van de Filipijnen naar de Maryknoll Zusters in de Verenigde Staten. Daar bereidde ze zich voor op haar eerste missie in Tanzania.

Eenmaal aangekomen in Tanzania is ze gaan werken in het Emusoi Centrum. Dit centrum is opgericht door Zuster Mary Vertucci in 1999. Hier vinden meisjes die in gevaar zijn een veilig heenkomen.

Het gaat dan met name om meisjes uit de Masai-stam. Zij lopen het risico om al heel jong uitgehuwelijkt te worden. En ze kunnen het slachtoffer worden van besnijdenis of huiselijk geweld.

Zusters Jareen en Zuster Mary zorgen voor een veilige plek waar zij liefdevol worden opgevangen. Bovendien zorgen zij voor een opleiding. Zodat de Masai-meisjes kunnen werken aan hun toekomst.

Uw steun geeft deze meisjes weer een mooie toekomst.