Zuster Rachel Kunkler

Zuster Rachel, geboren in 1937 in Indiana, trad in 1957 toe tot de Maryknoll Zusters en wijdde haar leven aan missiewerk. Na haar studies in biologie en theologische vorming werd ze in 1965 naar Tanzania gestuurd, waar ze negen jaar lang wetenschappelijke vakken doceerde. Later zette ze zich in voor leiderschapsvorming binnen kleine christelijke gemeenschappen en betrok ze zich bij landbouwprojecten ter bevordering van zelfvoorziening.

In de Iringa-regio, Tanzania, werd Zuster Rachel een consulente voor vrouwen- en jeugdgroepen, waarbij ze zich richtte op alternatieve energie, ondernemersvaardigheden en HIV/AIDS-begeleiding. Ze ontving erkenning voor haar toewijding aan deze gemeenschappen.

Met vijftig jaar missietoewijding blijft Zuster Rachel actief betrokken bij de Maryknoll Zusters en de Iringa-gemeenschap. Ze deelt haar tijd tussen Nairobi, Kenia, waar ze het gastvrijheidshuis medebeheert, en regelmatige bezoeken aan Iringa, waar ze projecten voor vrouwelijke emancipatie en economische ontwikkeling blijft ondersteunen. Haar inzet toont een levenslange passie voor gerechtigheid, vrede en het delen van kennis en middelen met gemeenschappen in nood.