Zuster Mercy Mtaita

Mercy Mtaita, geboren in Tanzania, trad in 2001 toe tot de Maryknoll Zusters na het afronden van haar opleiding en pastorale werk in haar thuisland. Daarna werd ze naar Brazilië gestuurd, waar ze werkte met Afro-Braziliaanse vrouwen en de Guaraní-inheemse bevolking in verschillende steden, waaronder João Pessoa en São Paulo. Ze was actief in het verstrekken van middelen van bestaan, volkseducatie en sociale rechtvaardigheid voor deze gemeenschappen. Ze richtte ook een religieuze groep ter ondersteuning van Afrikaanse religieuzen in Brazilië op. Daarna zette zij haar werk voort met de Guaraní en Afro-Braziliaanse gemeenschappen. Ze nam een korte pauze van haar missie om te studeren aan Barry University in de Verenigde Staten, waar ze een Bachelor of Social Work en een Master of Clinical Social Work behaalde en uiteindelijk Amerikaans staatsburger werd. Na haar studie werd ze aangesteld als coördinator van de zusters in de Chi-Rho-gemeenschap aan het Maryknoll Sister Center.