Zuster Theresa Kastner

Zuster Theresa, geboren in 1943 in Canada, trad in 1962 toe tot de Maryknoll Zusters en heeft haar leven gewijd aan onderwijs en pastoraal werk, voornamelijk in Taiwan en Haïti. Na het behalen van haar diploma in volwasseneneducatie werd ze toegewezen aan Taiwan, waar ze Engels en sociologie doceerde en pastoraal werk deed. Terug in de VS werkte ze in de ontwikkelingsafdeling van de Maryknoll Zusters en behaalde ze een masterdiploma in Pastorale Studies. Ze keerde terug naar Taiwan en bleef zich inzetten voor pastoraal werk en volwasseneneducatie. Ze nam deel aan internationale conferenties en faciliteerde cursussen over het Enneagram, een persoonlijkheidstheorie. Later diende ze als mededirecteur van de Oriëntatie voor Maryknoll Zusters in Chicago. In 2014 ging ze naar Haïti, waar ze de Creoolse taal studeerde en Engels doceerde aan Franciscaner zusters. Na haar terugkeer naar de VS in 2016, werkte ze in de ontwikkelingsafdeling en als mentor voor priesters en zusters uit China. Momenteel zet ze haar werk voort in mentorship en spirituele begeleiding.