Zuster Ann Braudis

Zuster Ann, geboren in Boston in 1940, trad in 1959 toe tot de Daughters of Charity. Na dienstverlening in Bolivia en kennismaking met de Maryknoll Zusters, trad ze in 1989 toe tot de Maryknoll Zusters en richtte haar dienstverlening op ecologie. In 1990 vroeg ze een opdracht aan in de Filipijnen, waar ze na een verwoestende aardbeving het Maryknoll Ecological Sanctuary oprichtte. Hier ontstond een educatief centrum voor alternatief onderwijs over de aarde en milieubewustzijn.

Als directeur leidde Zuster Ann het Sanctuary gedurende 15 jaar en behaalde in 2005 een doctoraat in Toegepaste Kosmische Antropologie. Als wereldwijd erkend consultant voor ecologische en sociaaleconomische zorgen diende ze bij het Maryknoll Office for Global Concerns en vertegenwoordigde ze Maryknoll Zusters bij de Verenigde Naties. Ze ontving de Distinguished Achievement Award for Sustainable Development in 2011. Momenteel doet Zuster Ann vrijwilligerswerk in de Verenigde Staten. Haar leven getuigt van toewijding aan ecologie, missiewerk en sociale rechtvaardigheid.