Zuster Mary Lou Herlihy

Zuster Mary Lou, geboren in 1941 in Rochester, NY, Verenigde Staten, trad op 2 september 1961 toe tot de Maryknoll Zusters. Na haar geloften en een Bachelor of Arts in Community Service, werd ze in 1969 toegewezen aan Korea. Daar werkte ze met Young Christian Workers en was betrokken bij arbeidsapostolaat, het geven van Engelse lessen en het aanbieden van cursussen aan vrouwen in het arbeidsapostolaat. Na haar terugkeer naar de VS in 1983, behaalde ze een masterdiploma in sociaal werk en heeft ze verschillende bedieningen gediend, waaronder maatschappelijk werker voor senioren, tutor bij kleuters en leerlingen, en betrokkenheid bij gastvrijheidswerk en vrouwenopvang. Zuster Mary Lou brengt een rijke ervaring mee naar haar huidige bedieningen in Hendersonville, NC, Verenigde Staten.