Zuster Mi Young Sung

Zuster Mi Young, geboren in Zuid Korea, trad in 2000 toe tot de Maryknoll Zusters en wijdde haar leven aan missiewerk. Na haar opleiding in sociale zorg en pastorale begeleiding in Korea, ging ze in 2003 naar Malacatan, Guatemala, waar ze haar ervaring in sociaal werk en counseling gebruikte om de inheemse vrouwen van Guatemala te dienen. Ze was ook betrokken bij pastorale en aids-ministeries, gericht op de kinderen van aidspatiënten. Als lid van een diocees vrouwenpastoraal team ondersteunde zuster Mi Young inspanningen om Guatemalteekse vrouwen training en kansen te bieden om op alle niveaus van de samenleving deel te nemen. Als kunstenaar moedigde ze de bevolking van Guatemala aan om hun creativiteit te benutten.

In 2013 werd zuster Mi Young coördinator van de Chi-Rho Community in het Maryknoll Sisters Center in NY. In 2017 werd ze overgeplaatst naar Peru, waar ze zich bezighield met gevangeniswerk in een mannengevangenis in Lima. Ze werkte met verschillende groepen gevangenen en bood ondersteuning op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Ze was ook vrijwilliger in een soepkeuken voor Venezolaanse vluchtelingen in Peru. Zuster Mi Young zette zich in voor het welzijn van anderen, ongeacht hun achtergrond of situatie.