Zuster Anastasia (Yunju) Lee

Zuster Anastasia, geboren in Seoul, Zuid Korea, omarmde het pad van de missie nadat ze in 1999 katholiek was geworden. Onder de indruk van het engagement van de Maryknoll Zusters voor geneeskunde, onderwijs en het inspelen op lokale behoeften, sloot ze zich in 2005 bij hun gemeenschap aan. Voorheen werkte ze tien jaar als Engels lerares in Korea. Na haar intrede in de Congregatie in 2005 volgde Zuster Anastasia voorbereidende studies in Chicago en nam deel aan missiewerk, waaronder het bedienen van een soepkeuken voor daklozen. Haar reis bracht haar naar Kenia in 2008, waar ze Swahili studeerde en zich aansloot bij het vredesopbouwteam van de Maryknoll Zusters. Na dienstverlening in verschillende functies in het Maryknoll Sisters Center werd ze in 2010 naar Bolivia gestuurd en in 2015 naar Brazilië.