Zuster Mary Lou Daoust

Zuster Mary Lou werd geboren in Detroit, Michigan. In 1978 trad zij toe tot de Maryknoll Zusters. Ze had juist daarvoor haar artsendiploma gehaald.

In 1981 ging Zuster Mary Lou naar Guatemala. Hier was in de noordelijke jungle behoefte aan preventieve zorg. Samen met Zuster Jane Buellesbach leidde ze verpleegkundigen op in de meest geïsoleerde gebieden.

Al 36 jaar woedde er een burgeroorlog in dit deel van het land. Zuster Mary Lou kende veel getroffen mensen persoonlijk. Sommigen verloren meer dan eens een echtgenoot, vrouw of kind. Voor Zuster Mary Lou was dit de bevestiging dat haar missie van belang was.

Toen het geweld toenam, moesten de beide Zusters het gebied verlaten. Ze vonden een nieuw heenkomen in Catarina, een kleine stad aan de kust. Ze reisden van dorp naar dorp om te leren wat er nodig was aan gezondheidszorg.

Samen met de lokale bevolking zijn de Zusters een gezondheidsprogramma gestart. Dit is een groot succes. In alle dorpen staan mensen op die zorgvrijwilliger willen worden. De twee Maryknoll Zusters leren de vrijwilligers hoe je ziektes voorkomt en geven ze medicijnen om patiënten te behandelen.

En dan helpen Zuster Mary Lou en Zuster Jane ook nog eens honderden patiënten die geen geld hebben in hun eigen kliniek!