Zuster Mary Vertucci

Zuster Mary Vertucci is geboren in de stad New Brunswick, in de Amerikaanse staat New Jersey. Ze trad in 1964 toe tot de Maryknoll Zusters.

In 1987 werd Zuster Mary voor de tweede keer uitgezonden naar Tanzania. Ze vond het belangrijk om jonge vrouwen een sterkere positie te geven. Daarom hielp ze bij de oprichting van een centrum voor onderwijs aan meisjes en jonge vrouwen van nomadische stammen.

Het gaat hierbij vooral om meisjes van de Masai die anders vaak op 13-jarige leeftijd al uitgehuwelijkt worden aan oudere mannen. De meeste meisjes krijgen onmiddellijk een baby, terwijl zij zelf nog een kind zijn. Ook besnijdenis en huiselijk geweld komen helaas voor.

Zuster Mary biedt een veilige en liefdevolle plek om op te groeien. Hier leren ze taal en rekenen. En ze krijgen gezonde maaltijden en medische zorg. Zo groeit het vertrouwen bij deze meisjes elke dag een klein beetje. Totdat ze weer durven te dromen over de toekomst.

Uw steun geeft deze Masai-meisjes weer een toekomst.