Zuster Margaret Smith

Zuster Margaret Smith, geboren in 1931 in Hanover, Pennsylvania, Verenigde Staten en trad in 1950 toe tot de Zusters van Maryknoll. Na haar opleiding doceerde ze in Bolivia en Peru, waar ze ook de Aymara-taal leerde. Ze was betrokken bij pastoraal werk, gemeenschapsontwikkeling en volwasseneneducatie. In 1987 begon ze haar bediening in Yatamoco, Bolivia, waar ze haar leven deelde met inheemse Quechua-boeren. Ze bracht eenentwintig jaar door in dit afgelegen gebied, getuige van geboortes, opgroeien en migratie van de lokale bevolking. Ze woonde in eenvoudige behuizing en deelde christelijke waarden door een goede buurvrouw te zijn. Zuster Margaret ging met pensioen in 2014 en verhuisde naar het Maryknoll Sisters huis in Monrovia, California.