Zuster Mary Little

Zuster Mary Little komt uit de stad Bridgeport in de staat Connecticut. Ze is van oorsprong lerares Frans en Spaans.

Ze werd uitgezonden naar Cambodja. In dit land groeit generatie na generatie op in sloppenwijken. Onderwijs is het belangrijkste wapen in de strijd tegen deze uitzichtloze armoede.

Zuster Mary geeft al meer dan 20 jaar onderwijs aan de allerarmste kinderen. In al die jaren heeft zij haar leerlingen met weinig middelen leren lezen, schrijven en rekenen. Dit basisonderwijs geeft kans op een baan of vervolgonderwijs.

In 2016 brandde de school tot de grond toe af. Toch bleef zij zich inzetten voor deze kinderen. Met de steun van onze donateurs en plaatselijke weldoeners lukte het om haar schooltje een jaar later alweer op te bouwen.

Daar zijn Zuster Mary en alle jongens en meisjes die hier les krijgen bijzonder dankbaar voor. Elke nieuwe schooldag weer!