Zuster Mary Grace Krieger

Zuster Mary Grace werd geboren op 19 juni 1924 in St. Louis, Missouri, Verenigde Staten. Na haar afstuderen aan Xavier High School in 1941 behaalde ze een Bachelor of Arts in Onderwijs aan Harris Teachers College. Ze trad toe tot de Congregatie van de Maryknoll Zusters in 1948 en werd toegewezen aan de Filippijnen, waar ze tien jaar als lerares werkte. Later diende ze als assistent-novicemeesteres in New York en Massachusetts, en behaalde ze een Master of Education in Volwasseneneducatie aan Boston University. Ze werkte in Roxbury, Massachusetts, waar ze betrokken was bij gemeenschapsorganisatieprogramma’s. In 1976 reisde ze naar Nigeria om te helpen bij het organiseren van een kanselarij en bij de vorming van een nieuwe religieuze gemeenschap. In Dallas, Texas, werkte ze als organisatieadviseur op een school en co√∂rdineerde ze een onderwijsprogramma voor de Dallas Association of Mentally Challenged Citizens. Later keerde ze terug naar St. Louis, waar ze diende als uitvoerend secretaris en directeur van de Catholic Commission of the Handicapped. Van 1991 tot 1996 was ze directeur van de Maryknoll Mission Archives. Na haar pensionering in 2012 bleef zuster Mary Grace actief in Pax Christi en voert ze projecten uit voor de Congregatie van de Maryknoll Zusters.