Zuster Joyce Hylazewski

Zuster Joyce, geboren in 1950 in Pittsburgh, PA, trad op 23 augustus 1980 toe tot de Maryknoll Zusters. Na het behalen van een Bachelor of Science in Medische Technologie, werkte ze als medisch technoloog in Washington, D.C. In 1982 werd ze toegewezen aan Bolivia, waar ze betrokken was bij Moedersclubs en later als Pastoraal Zuster in Capinota en Sacaba. In 1998 keerde ze terug naar het Maryknoll Sisters Center en diende als coördinator van zusters. Na haar terugkeer naar Bolivia was Zuster Joyce actief in pastoraal werk en betrokken bij verschillende breed opgezette ministeries, waaronder medische zorg, programma’s voor schoolbenodigdheden en bezoeken aan zieken. Tegenwoordig is ze betrokken bij Family Ministry in Pittsburgh, PA, en onderhoudt ze contact met Bolivia en het Sisters Center in NY.