Zuster Rita Kane

Zuster Rita, geboren in 1920 in Sterling, Illnois, trad in 1944 toe tot de congregatie en wijdde haar leven aan onderwijs en pastorale zorg. Na het behalen van haar diploma in onderwijs, gaf ze les in New York City en Hawaii, waar ze zich later toelegde op het zorgen voor verwaarloosde kinderen en maatschappelijk werk. Van 1965 tot 1979 was ze betrokken bij missieplanning en jeugdwerk, en daarna diende ze als proeftijdofficier bij het Family Court van Hawaii. Vervolgens hielp ze mishandelde vrouwen en kinderen als counselor en werkte ze met gewelddadige mannen. Tot haar pensionering in 2007 zette ze zich in voor alfabetiseringsprogramma’s, gevangeniswerk en pastorale zorg. Na haar pensionering bleef ze actief betrokken bij vredes- en rechtvaardigheidsinitiatieven en diende ze als lector en Eucharistisch minister. Ze ging met pensioen in 2008.