Zuster Miriam Perlewitz

In 1948 sluit Zuster Miriam zich aan bij de Maryknoll Zusters. Sindsdien is ze naar diverse landen gereisd om daar les te geven.

Zo ging ze voor haar eerste missie naar Hongkong. Dat was in 1958. Daar gaf ze twee jaar lang muziekles en godsdienst. Vervolgens werd Zuster Miriam uitgezonden naar de Filipijnen waar ze werkte als onderwijsassistent.

In 1985 maakte Zuster Miriam een jaar lang kennis met Bangladesh. Ze keert in 1992 terug naar dit land om kinderen uit de armste gezinnen een kans te geven op goed onderwijs. Want goed onderwijs is de sleutel tot een beter leven.

Ze start met een eigen school. Het onderwijs daar is zo goed dat haar school met recht kan wedijveren met dure Engelse scholen. Alleen weet Zuster Miriam haar lessen betaalbaar te houden.

Dankzij mensen zoals u kan zij de deuren van haar school in Bangladesh openhouden.