Zuster Gloria Agnes

Zuster Gloria, geboren op de Filipijnen, werd geïnspireerd door de Maryknoll Zusters tijdens haar religieuze studies. Ze trad in 2009 toe tot de gemeenschap. Haar missie omvatte pastoraal werk in Bolivia (2012-2013) en aidspreventie in El Salvador (2014). Zuster Gloria ervoer het verlaten van haar comfortzone als pijnlijk maar noodzakelijk. Na terugkeer naar het Maryknoll Sisters Center reflecteerde ze over haar toewijding. Ze werd in 2019 mededirecteur van het Vocations Office. Zuster Gloria belichaamt zelfopoffering en de bereidheid om het bekende op te geven voor de dienst aan degenen die streven naar hulp, rechtvaardigheid, waardigheid en liefde.