Zuster Eugenia (Genie) Lorio

Zuster Eugenia (Genie) Lorio, geboren in 1941, trad in 1960 toe tot de Zusters van Maryknoll. Na haar opleiding in huishoudkunde en volwasseneneducatie, werd ze in 1969 uitgezonden naar Guatemala, waar ze geconfronteerd werd met politiek geweld. In het bisdom Huehuetenango coördineerde ze programma’s voor inheemse vrouwen, waarbij ze hen overtuigde van het belang van geletterdheid en hen leerde over gezondheid en voeding.

Zuster Genie bracht ook tijd door in Mexico-Stad, Mexico, begeleidde basisgemeenschappen en keerde later terug naar Guatemala, waar ze medebeheerder werd van de parochie van San Antonio Sacatepequez. Hier bevorderde ze natuurlijke geneeskunde en leidde een Vrouwenpastorale Dienst die het leven van 2500 vrouwen gedurende negen jaar beïnvloedde. In 1994 behaalde ze een certificaat in myotherapie en therapeutische massage, waarna ze deze vaardigheden inzette voor de pijnverlichting van medezusters in New York.

Van 1995 tot 1997 diende Zuster Genie als medecoördinator van de Rogers Community in het Maryknoll Sisters Center. Haar missiewerk bracht haar uiteindelijk naar de oostelijke regio van de Verenigde Staten, waar ze haar myotherapiepraktijk voortzette in het centrum. Het leven van Zuster Genie illustreert haar toewijding aan dienstbaarheid, met een focus op gezondheid en welzijn, zowel in internationale missies als binnen de gemeenschap van de Zusters van Maryknoll.